Inbjudan till presentation av handelsutredning för Lars Dufwa handel-och industri området

Inbjudan till presentation av handelsutredning för Lars Dufwa handel-och industri området.

Datum: den 30 maj klockan 18.30–20.30. Plats: Borgen.

Osby kommun har en lång tradition av bra handel i centrum med många mindre butiker som tillsammans svarar för en stor andel av kommunens dagligvaruköp. Konkurrens från näthandel och stora handelsaktörer på handelsområden utanför Osby kommun har påverkat handeln i Osby, där det redan idag finns ett antal tomma lokaler. Kommunen vill fortsatt ha ett attraktivt centrum.

Nyetableringar av stora handelsaktörer i centrum är vare sig möjligt eller önskvärt på grund av brist på lämpliga lokaler och parkeringsplatser. Det är inte hållbart att öka trafikvolymen i centrum med denna typ av aktörer.

Med bakgrund av detta, finns idag ett intresse att etablera ett nytt handelsområde, öster om riksväg 23, mittemot Lars Dufwa Rastplats. Nyetableringar avser ett balanserat urval av handelsaktörer som skulle resultera i ett större utbud för Osbys invånare för storköp och sällanköpsvaruhandeln med syftet att öka den totala handeln i kommunen.

Kommunen har beställt en utredning med syftet att ge kommunen underlag till detaljplanearbete och strategisk planering genom att klargöra marknadsförutsättningarna för lokalisering av ett nytt handelsområde vid Lars Dufwa, och då ta reda på platsens lämplighet ur ett handelsperspektiv.

Utredningen inkluderar följande:

  • Nulägesanalys av handeln i Osby centrum
  • Konsekvenserna för daglig- och sällanvaruhandeln i Osby tätort
  • Ekonomiska konsekvenser för Osby kommun inbegripet arbetstillfällen
  • Positiva och negativa konsekvenser för närliggande kommuner
  • Innebär etablering av ett nytt handelsområde större attraktivitetspotential?
  • Platsens lämplighet ur ett handelsperspektiv.
  • Vilken typ av handel hotas, respektive har potential att utvecklas, av eventuell framtida utökning av handel på det nya handelsområdet?

Ett samrådsförslag till detaljplan för området kommer upp till beslut om samråd på kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 1 juni och en samrådsperiod förväntas för näringslivet, formella remissinstanser och allmänheten under juni och juli månad.

 

måndag, 09 maj 2016

Lämna en kommentar

Du kommenterar som gäst.

Kommunal upphandling

Aktuella upphandlingar i Osby kommun.

Se lista över pågående upphandlingar.

Veckans lunch

Se utbudet av luncher i Osby kommun.

Välj ditt lunchställe här.

Osby Näringsliv, kansli

Telefontider: mån-fre 8-16
Besöksadress: Västra Storgatan 26
Postadress: Västra Storgatan 26,        283 31 Osby
Telefon: 0479-161 10
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.