Vi efterlyser politisk diskussion om upphandlingar i Osby Kommun

Vem ska värna om de lokala arbetstillfällena om inte den egna kommunen?

Bakgrund
Osby Näringsliv har tillsammans med Osby Kommun under våren jobbat med att förbättra näringslivsklimatet. Vi har startat en hel del nya projekt inom ramen för Top 50. En av frågorna som vi har velat förbättra är kommunala upphandlingar inom ramen för LOU. Upphandlingar är den parameter som Osby kommun får sämst betyg i Svenskt Näringslivs undersökning. Vi har vid flera tillfällen påtalat bristen på affärsmässighet och det tråkiga i att skallkraven och utvärderingsmodell görs på sådant sätt att små och medelstora företag utesluts från att delta. Det är därför med stor besvikelse vi tagit del av upphandlingen av förskolor och LSS boende i kommunen.


De lokala byggföretagen, som är små eller medelstora företag har under många år vunnit i princip alla upphandlingar av större projekt inom ramen för LOU. De har varit klart billigast när pris varit avgörande för valet av leverantör. Detta beror bl.a. på att de lokala entreprenörerna har lägre overheadkostnader, vid bygge på hemmaplan utgår inga reseersättningar eller traktamenten, de är duktiga företagsledare, lojalitet bland arbetstagarna är mycket stor m.m.

Vi gillar lagen om offentlig upphandling
Osby Näringsliv gillar lagen om offentlig upphandling. Den motverkar vanligtvis korruption och godtycke vid upphandlingar. Den upphandlingsform och utvärderingsmodell som har använts i detta fall sätter dock konkurrensen ur spel och är enligt vår bedömning ett sätt att kringgå LOU. Vi menar inte att små och medelstora företag eller lokala företag ska gynnas men de ska definitivt inte missgynnas vid upphandlingar. Skallkraven och utvärderingsmodell måste utformas så att även små och medelstora företag i praktiken kan vinna upphandlingar om de är billigast.


Principen är avgörande för att nå TOP 50
Vi har under mer än två års tid framfört våra synpunkter på bristerna i upphandlingarna i kommunen och vi ser det aktuella ärendet som en principfråga. Vi har flera gånger lyft fram enskilda exempel utan att det vidtagits åtgärder. Vem ska värna om de lokala företagen om inte den egna kommunen? Ska vi nå TOP 50 i Näringslivsrankingen år 2020 måste det till en annan syn och andra handlingar från kommunen annars är målsättningen inte realistisk.


Affärsmässigheten i upphandlingen ifrågasätts
I den aktuella upphandlingen har skallkraven ställts på ett sådant sätt att i praktiken kan endast stora rikstäckande byggföretag komma i fråga för uppdraget. Det finns i upphandlingen inget skydd för kommunen mot ineffektivt arbete eller dåliga upphandlingar av underentreprenörer och varor. Enligt vår uppfattning är partnering vid nybygge av relativt okomplicerade projekt inte är det mest kostnadseffektiva sättet att göra upphandling på. I våra grannkommuner, Markaryd och Östra Göinge, har man valt andra och mer kostnadseffektiva upphandlingsformer. I upphandlingen finns ingen förfrågan om timpriser, totalpriser etc. Den enda ekonomiska parameter som värderas är entreprenadpålägget. Vi noterar att den antagna leverantören har det högsta påslaget av de tre som lämnat anbud.


Bryter mot kommunens egen upphandlingspolicy
I kommunens upphandlingspolicy står att ”kommens upphandlingar ska utforma på sådant sätt att även små och medelstora företag kan lämna anbud”. Skallkraven och utvärderingsmodellen i den aktuella upphandlingen är utformade på ett sådant sätt att inga mindre eller medelstora företag i praktiken kan vinna upphandlingen. Den strider också mot konkurrensverkets rekommendation att underlätta för små och medelstora företag vid upphandlingar.

Skallkraven och vald utvärderingsmodell är inte proportionella
Genom att kräva att stora delar av projektledningen skall ha erfarenhet av partnering begränsas antalet företag som kan lämna anbud. Dessutom ställs krav på att man ska ha byggt stora projekt. Detta innebar att endast ett företag uppfyllde skallkraven i förfrågningsunderlaget. Samtliga entreprenörer som tidigare på ett kostnadseffektivt sätt byggt åt Osby kommun har i praktiken därmed diskvalificerats. Valet av parametrar för utvärdering är också satta för att gynna stora företag. Även om de lokala företagen haft erfarenhet av partnering så skulle de i praktiken aldrig kunna vinna upphandlingen med tanke på den utvärderingsmodell som valts. Osby Näringsliv ifrågasätter om skallkraven och utvärderingsmodellen inte bryter mot lagen om offentlig upphandling. Vi ser det i vart fall som olämpligt och som ett sätt att kringgå lagens syfte.

Vi efterlyser politisk diskussion om upphandlingar i Osby Kommun
Osby Näringsliv har under flera år påtalat brister i valet av skallkrav och kritiserat att man utesluter små och medelstora företag. Tyvärr har vi inte varit framgångsrika i vårt arbete. Om vi förstått hanteringen korrekt har inga politiska beslut tagits i aktuell upphandling utan handläggningen har skett på tjänstemannanivå. Vi efterlyser därför en politisk diskussion om hur upphandlingarna ska hanteras framöver och har därför bjudit in oss till samtliga partiers gruppmöte så vi kan ge vår syn.


Vill du veta mer eller har synpunkter så är du välkommen att maila vår ordförande på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller ringa på telefon 070-58 53 638. Självklart står även de andra i styrelsen till ditt förfogande.
tisdag, 24 oktober 2017

Lämna en kommentar

Du kommenterar som gäst.

Veckans lunch

Se utbudet av luncher i Osby kommun.

Välj ditt lunchställe här.

Osby Näringsliv, kansli

Telefontider: mån-fre 8-16
Besöksadress: Forsgatan 3
Postadress: Forsgatan 3, 283 36 Osby
Telefon: 0479-161 10
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.